Projectrealisatie met scrum

Afbeelding11

Dagelijkse afstemming over de voortgang en impediments helpen om de juiste keuzes te kunnen maken. Afbeelding12

Afbeelding13

De product backlog is een geweldig middel om overzicht te hebben en om keuzes te maken. Bij de sprint zal de product owner bepalen welke zaken als eerste dienen te worden opgepakt. Het team geeft aan wat past in een sprint van 2- 4 weken.
Van belang is dat het team zoveel mogelijk dedicated beschikbaar is voor het project en bij elkaar zit. Het team groeit en kan in volgende sprints gebruik maken van de retrospective lessen.