Beëindigen dienstverlening OLB klanten

Beeindigen dienstverlening OLB klanten
Opdrachtgever: Robeco Direct
Functietitel: Projectmanager
Afdeling / Type opdracht: Beëindigen dienstverlening OLB klanten
Projectomvang: € 1.500.000. Het aantal projectmedewerkers was circa 30.
Omgeving: De marges op de dienstverlening voor individuele effecten stonden onder druk en Robeco wilde de focus van de dienstverlening terugbrengen tot huisfondsen en sparen. Mijn opdracht was om een business case te maken voor de effecten dienstverlening. Daarbij heb ik vastgesteld dat de beëindiging van de dienstverlening alleen verantwoord was indien de uitstroom van klanten beperkt kon worden. Daarom is in het project een grote rol toebedeeld aan de klantcommunicatie en de presentatie van het vervangende aanbod. Bij de projectaanpak moest ik rekening houden met een groot aantal randvoorwaarden. Zo is besloten tot een dynamische conversie , omdat de handel in aandelen niet stilgelegd kon worden. Ook heb ik een fasering in de conversie voorgesteld zodat we een meer betrouwbare inschatting van de het uitstroom risico konden maken. De administratie van de effecten dienstverlening was uitbesteed bij een externe partner. Alhoewel deze partner geen belang had bij dit project is de samenwerking goed verlopen dankzij een intensieve afstemming.
Het budget was 1,5 miljoen en het aantal medewerkers was circa 30. Het project bestond uit de deelprojecten Klantconversie Desk, Externe systeemaanpassingen, Software contractomzettingen en Bacckoffice processen.