Internetapplicatie voor Robeco Direct

Internetapplicatie voor Robeco Direct
Opdrachtgever: Robeco Direct
Functietitel: Projectmanager
Projectomvang: € 2.500.000. Het aantal projectmedewerkers was circa 40.
Afdeling / Type opdracht: Maken van een nieuwe internetapplicatie voor Robeco Direct, die gebruikt zal worden door 500.000 klanten
Omgeving: Met behulp van de nieuwe internetapplicatie kon een verlaging van de kosten van de backoffice worden gerealiseerd. In het nieuwe systeem hebben we de systematiek vereenvoudigd en konden de eindklanten voortaan zelfstandig opdrachten registreren. Tevens wilden we de stabiliteit van de internet applicatie verbeteren. Samen met de business analisten heb ik in de eerste fase van het project de business case samengesteld. De noodzakelijke investeringen pasten echter niet binnen het beschikbare budget. Samen met de stuurgroep heb ik gezocht naar mogelijke scope beperkingen. Het beschikbare budget is aan mij taakstellend meegegeven.
Parallel in de eerste fase van het project hebben we een selectie gedaan van partijen voor de realisatie van de nieuwe internet applicatie. We hebben een Nederlands bedrijf geselecteerd voor het internet design en een Roemeens bedrijf voor de bouw van de applicatie. De twee partners hadden ervaring met scrum. In dit project heb ik mijn eerste ervaring met scrum en agile opgedaan. De service architectuur voor het ontsluiten van de gegevens uit de achterliggende systemen was onvoldoende stabiel voor de nieuwe internet applicatie. Binnen de scope van het project is de vervanging meegenomen door een nieuwe service architectuur op een nieuw platform bij HP in Duitsland