Outsourcen Flexioenen administratie

Outsourcen Flexioenen administratie

Opdrachtgever: Robeco Pension Providers

Functietitel: Projectmanager

Afdeling / Type opdracht: Outsourcen Flexioenen beleggingen administratie voor ruim 50 pensioenfondsen met 50.000 deelnemers naar een gespecialiseerde partij in Duitsland

Projectomvang: € 2.000.000. Het aantal projectmedewerkers was circa 25.

Omgeving: De bestaande situatie was een internet klantenapplicatie, die via een service architectuur was aangesloten op een achterliggende mainframe-applicatie en Siebel klantensysteem. De outsourcing is gedaan naar een partij in Duitsland, die was geselecteerd voor de deelnemersadministratie van de nieuw op te richten Premie Pensioen Instelling (PPI). Ter verbreding van de PPI business-case is mij gevraagd te onderzoeken of de bestaande deelnemersadministratie voor 50.000 Flexioenen-deelnemers ook ondergebracht kon worden in de administratie in Duitsland. Het project was een enorme uitdaging vanwege het grote aantal externe partijen. Het nieuwe systeem maakte een nieuwe werkwijze noodzakelijk, zodat de contracten met 50 pensioenfondsen aangepast moesten worden binnen de strakke tijdlsijnen. Parallel waren aanpassingen in het systeem in Duitsland noodzakelijk voor de Flexioenen deelnemersadministratie. De posities van de beleggingen moesten in een separate positie administratie bij Dexia in Luxemburg worden ondergebracht. Aangezien een rationalisatie van het aantal fondsen noodzakelijk was, is de gelegenheid gebruikt om het aantal beleggingsmogelijkheden terug te dringen. Aan de zijde van de pensioenfondsen was een aanpassing in de salarisadministraties noodzakelijk.