SBA Sourcing Backoffice Activities

SBA Sourcing Backoffice Activities
Opdrachtgever: Robeco Direct
Functietitel: Projectmanager
Afdeling / Type opdracht: SBA Sourcing Backoffice Activities. RFP traject voor het outsourcen van de gehele Backoffice
Projectomvang: € 2.350.000 met 29 medewerkers
Beschrijving taken en verantwoordelijkheden: Algehele projectleiding voor het outsoucen van de Backoffice administraties. Het project bestond uit de volgende pijlers: Hypotheken team, Verzekeringen team, Beleggingen team, Spaaradministratie en Betaaladministratie.
Ik was ervoor verantwoordelijk dat voor iedere pijler een RFP traject werd doorlopen met de geselecteerde partners. Het was mijn taak om de teams aan te sturen, waarbij ik gebruik maakte van de RUP methodologie. Ik werkte met 4-wekelijkse iteraties. Voor iedere iteratie maakte ieder team een iteratieplan en aan het eind van de iteratie werd een evaluatie opgesteld. De plannen en de voortgang stemde ik af met de opdrachtgever en een stuurgroep. De stuurgroep was afwisselend een interne stuurgroep en een volledige stuurgroep met de betrokken externe partijen (5 verschillende partijen).